Regulativ

 
Se Regulativet for Hvalsø Vandværk her.