Velkommen til Hvalsø Vandværk

Hvalsø Vandværk ligger centralt placeret i Hvalsø og  forsynere ca. 2100 forbruger i Hvalsø og Kisserup.

Vandværket har 2 boringer, en placeret ved vandværk og en ved Skov Hastrup.

I 2019 blev der udpumpet 197.688 m3.

Meddelelser

Vandværket udskyder den kommende generalforsamling den 24. marts på grund af risikoen for smitte med corona-virus.

Ny dato annonceres på hjemmeside og i pressen.

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

 

AFLYST

Hvalsø Vandværk afholder ordinær generalforsamling for andelshavere

tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19:00

Møde afholdes: Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til     godkendelse.

4. Budget og takstblad for det/de kommende år     forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysninger

12-03-2020

På grund af risikoen for smitte med corona-virus bedes du venligst ikke møde op på Vandværket, men kontakte os på tlf. 46 40 85 05 eller mail: hvalsoe-vandvaerk@mail.dk 

 

Ved vandforsynings problemer, ring på 

46 40 85 05 her vil du blive henvist til vagten. 

 


 

 
Tilmeld eller afmeld SMS-service her