Velkommen til Hvalsø Vandværk

Hvalsø Vandværk ligger centralt placeret i Hvalsø og  forsyner ca. 2100 forbrugere i Hvalsø og Kisserup.

Vandværket har 2 boringer, en placeret ved vandværk og en ved Skov Hastrup.

I 2019 blev der udpumpet 197.688 m3.

Meddelelser

04-09-2020

Hvalsø Vandværk er startet på et ledningsarbejde i Hovedgaden, hvor der skal udskiftes en ældre hovedledning. Der etableres samtidig nye stik til en række ejendomme.

Ledningsarbejdet strækker sig fra viadukten ved banen til rundkørslen ved Vandingen.

Arbejdet er opdelt i etaper og forventes helt afsluttet før jul.

25-06-2020

Fjernelse af kalk (blødgøring) af vand på vandværker.

Vil du vide mere se her 

 

Oplysninger

Ved vandforsynings problemer, ring på 

46 40 85 05 her vil du blive henvist til vagten. 

 

Tilmeld eller afmeld SMS-service her