Velkommen til Hvalsø Vandværk

Hvalsø Vandværk ligger centralt placeret i Hvalsø og  forsynere ca. 2100 forbruger i Hvalsø og Kisserup.

Vandværket har 2 boringer, en placeret ved vandværk og en ved Skov Hastrup.

I 2019 blev der udpumpet 197.688 m3.

Meddelelser

Hvalsø Vandværk afholder ordinær generalforsamling for andelshavere

tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19:00

Møde afholdes: Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til     godkendelse.

4. Budget og takstblad for det/de kommende år     forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil der være spisning, hvis man ønsker at deltage i spisningen bedes man tilmelde sig på mail:

hvalsoe-vandvaerk@mail.dk

senest mandag den 16. marts 2020.

 

Regnskab kan afhentes på Vandværket, eller ses her på hjemmesiden fra mandag den 2. marts 2020.

 

 

 

 

 

Oplysninger

Ved vandforsynings problemer, ring på 

46 40 85 05 her vil du blive henvist til vagten. 


Tilmeld eller afmeld SMS-service her